custom-header

Algemeen

Nieuwsmededeling update nieuwsbrief 80

Zie de update van de nieuwsbrief 80. Vakantie Weerterbergen, hiervan is de vakantieperiode aangepast.

Nieuwsmededeling corona 1 februari 2022

Nieuwsmedeling 1 februari 2022. Ondanks de corona pandemie is er eind vorig jaar toch een vakantieprogramma voorbereid en gepubliceerd in Nieuwsbrief nr. 80. Het aantal vakanties is kleiner dan in de periode vóór corona. Dit is gebeurd omdat onder de huidige omstandigheden een iets lagere belangstelling voor deelname aan een vakantiereis is voorzien. Dat verloopt nu ook zoals verwacht, maar