custom-header

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2015

 

  1. Activiteiten

In 2015 werden volgens de doelstelling van de Stichting diverse reizen in binnen- en buitenland uitgevoerd. Daarnaast werden een groot aantal dagtochten of dagrecreatieve activiteiten georganiseerd, waarvan enkele dermate in trek waren dat ze meerdere malen zijn gedaan.

Wat de reizen betreft zet de al enige jaren ingezette trend zich voort dat er minder ingeschreven wordt op de binnenlands reizen en juist meer op de buitenlandse. Zo konden van de 10 aangeboden binnenlands reizen er 5 geen doorgang vinden door te weinig inschrijvingen, terwijl van de aangeboden 25 buitenlands reizen er 22 zijn uitgevoerd. Gezien de vaste kosten voor accommodatie,

reis en begeleiding gaan we uit van de stelregel dat er doorgaans minstens 6 van de 7 plekken bezet moeten zijn, tenzij het bestuur een uitzondering maakt.

De reden voor deze ontwikkeling is voor ons onduidelijk, zo heeft experimentele verlenging van de reisduur voor de binnenlandse reizen geen effect gehad. Wellicht is het gegeven dat met de binnenlands reizen oudere en iets zwakkere cliënten meegaan een verklaring, deze groep veroudert verder. Ook vormen zich bij de wat jongere deelnemers naar het buitenland gemakkelijker vrienden groepen die zich met inspraak voor bepaalde reizen inschrijven.

Een reis kon door tragische omstandigheden in de familie van een van de begeleiders op het laatste moment niet doorgaan.

De eendaags activiteiten waren flink in trek. Sommige waren zo populair dat ze meerdere keren werden gehouden, zoals de Winterefteling(4x), Uit eten(2x), Spoorwegmuseum(3x), Thermaalbad(3x), PSV stadion bezoek(2x) en de Kerstmarkt(5x) en bloementaart maken(3x). Er wordt op gelet dat zowel mobiele als minder mobiele cliënten aan enkele activiteiten deel kunnen nemen.

Hierbij een samenvatting van de door ons bijgehouden cijfers met als aantekening dat cliënten en vrijwilligers die aan meerdere activiteiten deelnemen hierbij als telkens nieuwe deelnames worden geteld.

                  Aantal: deelnemers – begeleiders         Dagen:deelnemers -begeleiders
Reizen                196 – 57                                          1507 – 432
Dagactiviteiten  649 – 194                                        649 – 194 
Totaal                 845 – 251                                        2156 – 626     

Aan het eind van dit verslag wordt een volledige opgave weergegeven. 

  1. Vrijwilligers

In de loop van het jaar zijn 2 vrijwilligers teruggetreden en hebben zich 4 nieuwe aangemeld, waarna het totaal aantal nu op 77 staat. De vrijwilligers, die onze activiteiten begeleiden, staan  vanaf 2015 geregistreerd bij  de Stichting Steun Gehandicapten in Zuidoost Nederland(zie punt 3)

In het algemeen konden alle activiteiten op een soepele manier van begeleiding worden voorzien. Wel wordt het moeilijker voldoende chauffeur-begeleiders te vinden en hier zal dan ook de focus voor werving moeten liggen.

Vanaf 2015 zal van iedere nieuwe vrijwilliger een Verklaring van Goed Gedrag worden gevraagd of worden aangevraagd.

  1. Structuur

In 2014 is een nieuwe stichting in het leven geroepen, de Stichting Steun Gehandicapten in Zuidoost Nederland of kortweg de Stichting Steun. De reden is dat de zgn. ANBI status voor Breek-Uit werd ingetrokken omdat het specifieke maatschappelijk doel van begeleiding van mensen met een beperking teveel verweven was met normale reisactiviteiten van de doelgroep, welke laatste niet als maatschappelijk nut beogende activiteit werd gezien door de belastingdienst. Door de begeleiding af te zonderen en als diens aan te bieden kon de zgn ANBI status worden hersteld. De Stichting Steun kan de begeleidingsdiensten overigens ook aan andere organisaties ter beschikking stellen. Door deze scheiding worden schenkingen en legaten aftrekbaar voor belastingheffing.

In de organisatie is dit jaar weinig veranderd. Wel is de samenstelling van de commissie reizen Benelux flink gewijzigd na het terugtreden van de voorzitter Sjef van der Heijden.

In de loop van 2015 is de het wandelen voor speciale wandelgroepen 2 keer per maand ondergebracht in een aparte informele vereniging Samen-er-op-uit maar zij blijven wel nauw met ons verbonden.

In december is een Vrijwilligersavond georganiseerd, waar het bestuur verantwoording aflegt over het reilen en zijlen. Belangrijk punt was hat Vrijwilligersprotocol van Breek-Uit en Steun. Die avond werd afgesloten met een ‘gezellig samenzijn’en de overhandiging van de inmiddels gebruikelijke 2 flessen wijn.

4.Vrienden van Breek-Uit

De Vriendenkring van Breek-Uit is in 2015 licht geroeid van 161 naar 167 leden. Zij krijgen eerder gelegenheid om in te schrijven voor activiteiten en kunnen tegen betaling deelnemen aan de jaarlijkse brunch. Per 1 januari 2016 zal de transfer naar de Stichting Steun plaatsvinden om de bijdrage aftrekbaar voor de belasting te laten zijn. Er zal dan ook een gedifferentieerd lidmaatschap worden ingevoerd.

  1. Financiën

De penningmeester heeft weer een voorzichtig beleid gevoerd waardoor er een gedegen financiële positie is. We draaien iets boven Breakeven en er worden reserves gevormd voor vervanging van het busje, voor een ev. voorzienig voor rolstoelen, voor onze eigen annuleringsverzekering, voor calamiteiten en voor lustra. Van de annuleringsregeling hebben in 2015 2 personen gebruik gemaakt.

De financiële middelen zijn deels belegd in RABO-certificaten en staan deels op een spaarrekening.

De voorzitter controleert de boekhouding en rapporteert in het bestuur.

  1. Bijzondere punten

In 2015 is het Oude en eerste busje uit de vaart genomen omdat het niet verantwoord was uit een oogpunt van veiligheid om hiermee door te rijden. Het busje is verkocht en de opbrengst is aan de reserves toegevoegd. Het streven is tzt een tweede busje in de vaart te nemen, maar dan moeten wel voor minstens 50% externe fondsen ter beschikking komen.

Tot zolang zal naar behoefte met huurbusjes worden gewerkt.

Het bestuur heeft in samenwerking met de Stichting Steun aan een Gedragscode voor vrijwilligers gewerkt. Op verzoek van de vrijwilligers is hieraan toegevoegd dat er een onafhankelijke vertrouwenspersoon zal worden gezocht waar begeleiders of reizigers kunnen aankloppen met klachten over bestuur of organisatie.

Het Bestuur

Sjef van der Heijden, Jan Brouwers, Theo Staaks

Stichting Breek-Uit           Activiteiten 2015
2015 Reizen (Bin/Bui land) Aantal     Deeln. Begeleiders
Deeln. leiders dagen dagen dagen
Winterreis Kirchberg 27 feb – 7 mrt 2015 12 4 9 108 36
  Begeleiding: Judith Linskens, Willy Waaijer,  Jan en Rinie Brouwers
Wandelweekend,vr-ma 17-20 apr. 2015 Hellenvoetsluis 6 2 4 24 8
  Begeleiding: Jan en Rinie Brouwers
Hellendoornse Berg, 20-24 apr 2015
  Begeleiding: Joke en zoon
op laatste moment geannuleerd ivm overleden broer van Joke’s echtgenoot
Cruise Antw., Gent en Zeeland 9-16 mei 2015 (8 dagen, 7 nachten) 6 2 8 48 16
  Begeleiding: Tonny en Luc Duijn
Volendam Marinapark 18-22 mei 2015 7 2 5 35 10
  Begeleiding:  Wilma v Daal en Math Janssen
Kos Greece 21-28 mei 2015 9 3 8 72 24
  Begeleiding:  Mariëtte Kepser, Marie-José Feuler-Stoop, Coen Arts
Rhodos Greece 21-31 mei 2015 8 2 11 88 22
  Begeleiding: Jan en Rinie Brouwers
Heijderbos 26-29 mei 2015 7 2 5 35 10
  Begeleiding: Joke en Sjef
Kirchberg, Oostenrijk  4-11 juni 2015 (8 dagen, 7 nachten) 7 2 8 56 16
  Begeleiding:  Rinie Brouwers en Lex ten Horn
Eifel, Wershofen Dld 8-13 juni 2015 7 2 8 56 16
  Begeleiding: John en Annette van Rijt
Porec Kroatie 11 – 21 juni 2015 8 2 11 88 22
  Begeleiding: Marja Kessels en Dorien van Vechgel
Dierenbos (Libema) 15 -19 juni 2015 7 2 5 35 10
  Begeleiding: Annie Janssen en Pierre Hanegraaf
Hellendoornse Berg, 15-19 juni 2015 7 2 5 35 10
  Begeleiding: Joke en zoon
Bodrum Turkije, 16-25 juni v.a. Schiphol 8 2 10 80 20
  Begeleiding: Rinie Brouwers en Riny Gerards
Lanzarote Spanje, 16-23 juni 2015 8 2 8 64 16
  Begeleiding: Milda Raedts en Tonny Duijn
Beieren, Reit am Winkl Dld   21 t/m 28 juni 2015 6 2 8 48 16
  Begeleiding:  Erna en Piet Thijssen
Aquadelta (Bruinisse)  22-26 juni 2015 6 2 5 30 10
  Begeleiding: Mariëtte Kepser en Coen Arts
Costa Brava, Spanje 23-30 juni 2015 (8 dagen) v.a. ? 8 2 8 64 16
  Begeleiding: Jan Brouwers en Debby Michiels
Kirchberg 3-10 juli 2015 7 2 8 56 16
  Begeleiding: Jan en An Janssen (P)
Bippen, Teutoburgerwald, 6-10 juli 2015 6 2 5 30 10
  Begeleiding:Annie Kohlen en Milda Raedts)
Oberwolfach, Zw. Woud Dld, 19-26 juli 2015 6 2 8 48 16
  Begeleiding: Annie Janssen en Pierre Hanegraaf
Kirchberg, Oostenrijk  31 juli – 9 aug 2015 (10 dagen 9 nachten) 7 2 10 70 20
  Begeleiding: Rinie en Jan Brouwers
Monschauerland 10-14 aug 2015 6 2 5 30 10
  Begeleiding:  Mariëtte Kepser en Coen Arts
Legoland (Dld), Burgau, Rölfingen  21-28 aug 2015. 7 2 8 56 16
  Begeleiding: Femke Peppelman, Ralf van Bree
Lam Bohemerwoud 29 aug – 5 sept 2015 7 2 8 56 16
   Begeleiding: John en Annette van Rijt
Hunsrück, Kell am See  Dld, 7 – 11 sept 2015 (5 dagen, 4 nachten) 7 2 5 35 10
   Begeleiding:Maria Roelofs, Tineke Geurts
Costa Brava, Spanje  12-19 sept 2015 v.a. A’dam 8 2 10 80 20
   Begeleiding: Erna en Piet Thijssen
Side, Turkije,  5 – 12 okt 2015  v.a  EHV 8 2 10 80 20
  Begeleiding: Judith Linskens en Youri Koopmans
Totaal 2015 reizen 196 57 203 1507 432
Dagtochten
Q1-1a. WinterEfteling di 6 jan. 2015 7 2 1 7 2
Q1-1b. WinterEfteling wo 7 jan. 2015 7 2 1 7 2
Q1-1c. WinterEfteling do 8 jan. 2015 7 2 1 7 2
Q1-1d. WinterEfteling vr 9 jan. 2015 6 3 1 6 3
Q1-2.Kienen in “the Shuffle” Horst, vrijdag 23 jan 2015 50 12 1 50 12
Q1-3a. Uit eten Venlo 4 feb 2015 14 5 1 14 5
Q1-3b. Uit eten Venlo 11 feb 2015 10 3 1 10 3
Q1-4a. Disco Bowlen Niens Maasbree, za 21 feb 2015 18 4 1 18 4
Q1-4b. Bowlen in De Riet Horst, za 21 feb 2015 18 4 1 18 4
Q1-5. Wandelen en pannenkoek eten de Hamert, za 7 mrt 2015 17 6 1 17 6
Q1-6. Toneel in Tienray, wo. 25 maart 2015 9 7 1 9 7
Q2-1. Vogelhuisjes pimpen in Lottum, 15-16-17 april 2015 17 9 1 17 9
Q2-2. Brunch in “The Shuffle”, zo. 26 april 2015 51 11 1 51 11
Q2-3. ZooParc Overloon 27 apr 2015 25 6 1 25 6
Q2-4a. Spoorwegmuseum Bochum 19 mei 2015 5 2 1 5 2
Q2-4b. Spoorwegmuseum Bochum 20 mei 2015 6 2 1 6 2
Q2-4c. Spoorwegmuseum Bochum 26 mei 2015 6 2 1 6 2
Q2-5. Voetgolf Floriadeterrein zat. 6 juni 2015 11 5 1 11 5
Q2-6 Oud Hollandse spellen (bij Jet) zo. 28 juni 2015 25 9 1 25 9
Q3-1.   Passiespelen 12 juli 2015 16 5 1 16 5
Q3-2.   4-daagse Cuijk  vr. 24 juli 2015 17 6 1 17 6
Q3-3.  Picknick UVB terrein 5 aug 2015 30 10 1 30 10
Q3-4.  Boottocht Well 29 aug 2015 45 7 1 45 7
Q3-5. Kasteeltuinen Arcen  5 sept 2015 22 5 1 22 5
Q3-6a.  PSV training/stadion tour 9 sept 2015 13 4 1 13 4
Q3-6b.  PSV training/stadion tour 10 sept 2015 13 4 1 13 4
Q4-1.  Huifkartocht zat. 10 okt 2015 47 12 1 47 12
Q4-2. Wandelen en lunchen in Well, zat 24 oktober 2015 22 6 1 22 6
Q4-3a. Thermaalbad, Arcen di 3 nov. 2015 7 3 1 7 3
Q4-3b. Thermaalbad, Arcen wo 4 nov. 2015 11 4 1 11 4
Q4-3c. Thermaalbad, Arcen do 5 nov. 2015 9 4 1 9 4
Q4-4.  Beugelen in ’t Beugelke, Melderslo zat. 14 nov 2015 27 8 1 27 8
Q4-5a. Kerstmarkt zo 29 nov 2015 naar Kevelaar 7 2 1 7 2
Q4.5b. Kerstmarkt 12 dec. 2015 naar Kevelaar 7 2 1 7 2
Q4-5c. Kerstmarkt zo 13 dec 2015 naar Kevelaar 7 2 1 7 2
Q4.5d. Kesrtmarkt 19 dec. 2015 naar kevelaar 7 2 1 7 2
Q4-5e. Kerstmarkt zo 20 dec 2015 naar Kevelaar 11 3 1 11 3
Q4.6a. Bloementaart maken 10 december 7 3 1 7 3
Q4-6b Bloementaart maken wo 16 dec 2015 7 3 1 7 3
Q4-6c Bloementaart maken do 17 dec 2015 8 3 1 8 3
 
Totaal 2015 dagtochten 649 194 40 649 194
Totaal 2015 reizen + dagtochten 845 251 243 2156 626